Nieuwe website voor Nederlandse Peppolautoriteit

Op dinsdag 19 december 2023 heeft de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) een nieuwe website in gebruik genomen op peppolautoriteit.nl. De NPa doet dit om duidelijker onderscheid te maken tussen de verschillende taken die zij heeft.

De NPa valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en heeft twee verschillende taken: enerzijds zorgt de NPa voor regie en beheer op het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. Dit doet de NPa in overleg met Peppol-serviceproviders, OpenPeppol en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Daarnaast heeft de NPa ook als taak het gebruik van Peppol door Nederlandse bedrijven en overheden te stimuleren. Met de lancering van de nieuwe website zijn deze twee taken nu duidelijker van elkaar te onderscheiden.

Peppolautoriteit.nl: regie en beheer Peppol

De nieuwe website op peppolautoriteit.nl is gericht op informatie geven over de regie- en beheertaak van de NPa. Hier is ook de NPa serviceprovider-community te vinden, waar de NPa met Peppol-serviceproviders overlegt over onderhoud, vernieuwing en verbetering van de Peppol-infrastructuur.

Peppol.nl: alles over aansluiten op Peppol

De NPa heeft ook de taak om het gebruik van Peppol in Nederland te stimuleren. Daarom geeft de NPa op peppol.nl voorlichting over wat Peppol is, hoe het werkt en welke voordelen Peppol heeft voor bedrijven en overheden. De NPa wijst gebruikers en geïnteresseerden zo de weg bij het aansluiten op Peppol.