Regie en beheer op Peppol in Nederland

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingesteld voor regie en beheer op het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. Wat betekent dit?

Peppol is een internationale open infrastructuur voor digitaal zakendoen, ontwikkeld op initiatief van de Europese Commissie. Met Peppol kunnen bedrijven, overheden en andere soorten organisaties op een veilige, betrouwbare, efficiƫnte en laagdrempelige manier zakelijke gegevens digitaal uitwisselen, bijvoorbeeld facturen, orders of tijdkaarten. Peppol maakt het mogelijk dit soort gegevens via een beveiligde verbinding rechtstreeks van de ene naar de andere administratie te sturen, waar zij direct verwerkt kunnen worden.

Internationaal beheer door OpenPeppol

Het internationale beheer van Peppol gebeurt door de non-profitorganisatie OpenPeppol, gevestigd in Brussel. OpenPeppol delegeert het beheer van Peppol op landniveau waar mogelijk aan nationale Peppol-autoriteiten, zoals de NPa in Nederland. In landen waar nog geen Peppol-autoriteit bestaat, neemt OpenPeppol zelf de lokale beheertaken op zich. Daarnaast faciliteert OpenPeppol de doorontwikkeling van het Peppol-netwerk. Dit gebeurt in samenspraak met de leden van OpenPeppol. Het lidmaatschap van OpenPeppol staat open voor Peppol-autoriteiten, Peppol-serviceproviders en eindgebruikers van Peppol. Zij bepalen gezamenlijk in internationale werkgroepen hoe het netwerk zich verder ontwikkelt.

Regie en beheer in Nederland

Als overheden, bedrijven of andere soorten organisaties digitaal zakendoen via Peppol, hebben zij een aansluiting op het Peppol-netwerk nodig. Bij deze aansluiting spelen de Peppol-serviceproviders een sleutelrol. Deze bedrijven verzorgen de digitale uitwisseling van zakelijke gegevens via de Peppol-infrastructuur. De NPa sluit namens OpenPeppol contracten af met serviceproviders, waarna zij hun diensten in Nederland mogen aanbieden. Ook overlegt de NPa met serviceproviders over onderhoud, vernieuwing en verbetering van de Peppol-infrastructuur. Dit overleg vindt plaats in de NPa serviceprovider-community. Serviceproviders met wie de NPa een contract sluit krijgen een uitnodiging voor deze community. Ook serviceproviders die in Nederland actief zijn en een contract met een andere Peppol-autoriteit hebben worden uitgenodigd. Voor meldingen of klachten over Peppol is de NPa in Nederland het eerste aanspreekpunt.

Toezicht door de RDI

Omdat Peppol vitale digitale infrastructuur is voor digitaal zakendoen, houdt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) onafhankelijk toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. Dit toezicht is ingesteld om een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur te waarborgen. De RDI beoordeelt of de NPa en de Peppol-serviceproviders voldoen aan hun contractuele afspraken met OpenPeppol en of het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland goed functioneert. Dit gebeurt door onderzoeken bij zowel de NPa als bij Peppol-serviceproviders. Deze onderzoeken bestaan uit risicogerichte onderzoeken en onderzoeken naar aanleiding van compliancemeldingen bij de NPa.