Aanmelden als serviceprovider

Wilt u als serviceprovider via het Peppol-netwerk elektronische berichten van uw klanten (de eindgebruikers) gaan uitwisselen? Hiervoor dient u onderstaand stappenplan te doorlopen.

Already a Peppol Service Provider and do you want to provide your services in the Netherlands? Read the English page.

Na het doorlopen van alle stappen heeft u een Peppol Service Provider Agreement (overeenkomst) met de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa), een lidmaatschap bij OpenPeppol (stap 5) en een technische aansluiting op het Peppol-netwerk.

Het aangaan van een overeenkomst met de NPa is van toepassing wanneer u in Nederland bent gevestigd en/of hier een hoofdvestiging hebt. Wanneer uw organisatie niet in Nederland is gevestigd of daar niet de hoofdvestiging heeft, gaat u geen overeenkomst aan met de NPa, maar met de Peppol-autoriteit van het land waar u wel bent gevestigd. Als er geen Peppol-autoriteit in dat land is dan moet u een overeenkomst met OpenPeppol aangaan.

Voor uw klanten die buiten Nederland zijn gevestigd moet u mogelijk met een andere Peppol-autoriteit afspraken maken. Net zoals de NPa specifieke eisen heeft, kan dat voor een andere Peppol-autoriteit ook gelden. U moet altijd voldoen aan de specifieke voorwaarden van het land waarin u als serviceprovider wilt optreden.

Informatie over andere Peppol-autoriteiten vindt u op OpenPeppol (Engels).

Indien u via een andere Peppol-autoriteit of direct via OpenPeppol, op basis van een overeenkomst al als Peppol-serviceprovider actief bent, dient u het volgende stappenplan te doorlopen (Engels).

U kunt ervoor kiezen om voor 1, 2 of 3 Peppol-servicedomeinen een contract af te sluiten met de NPa:

  • Pre-award-procurement-domein;
  • Post-award-procurement-domein;
  • Addressing and capability look-up.

Aanmeldingsprocedure

NPa serviceprovider-community 

Serviceproviders die een getekend contract hebben worden door de NPa uitgenodigd voor de NPa serviceprovider-community. Dit is een overleg tussen de NPa en de serviceproviders waar gesproken wordt over de (wijze van) dienstverlening die met behulp van Peppol wordt aangeboden.

De door u aangeboden gegevens worden slechts gebruikt met als doel uw aanvraag in behandeling te nemen. De NPa hanteert, voor zover bij dit proces van toepassing, een privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens.