Technische specificaties

Hieronder vindt u belangrijke richtlijnen en standaarden om gebruik te kunnen maken van Peppol.  Uw Peppol Access Point vereist specifieke implementatierichtlijnen van OpenPeppol en verplichte standaarden.

Implementatierichtlijnen

U vinft de implementatierichtlijnen van OpenPeppol voor het inrichten van een Peppol Access Point in het document How to set up a (Post-Award procurement) Peppol Access Point (AP) (Engels)

Verplichte standaarden

In de implementatierichtlijnen zijn ook een aantal standaarden benoemd, die verplicht ondersteund moeten worden vanuit OpenPeppol en/of de NPa:

Verplichte Peppol-ID’s

De volgende Peppol-ID’s zijn in zowel SI-UBL 2.0 als in Peppol BIS Billing 3.0 verplicht om toe te passen, wanneer er naar Nederlandse entiteiten een bericht wordt verstuurd. Het OIN is verplicht voor rijksoverheden, provincies en gemeenten. Bij andere organisaties kan gekozen worden voor ID's op basis van KVK- of BTW-nummer.

 • NL:KVK (0106): bij het gebruik van het KVK-nummer als Peppol-ID
 • NL:VAT (9944): bij het gebruik van BTW-ID als Peppol-ID
 • NL:OIN (0190): bij het gebruik van OIN als Peppol-ID

Lees meer over de verschillen tussen SI-UBL 2.0 en Peppol BIS Billing 3.0 Invoice (Engels).

Ontvangers registreren op het Peppol-netwerk

Ontvangers die op uw Access Point zijn aangesloten, worden op het Peppol-netwerk gepubliceerd via een Service Metadata Publisher (SMP). Serviceproviders zijn vrij om een bestaande SMP te kiezen of een eigen SMP op te zetten.

De SMP publiceert de geregistreerde ontvangende partijen op de centrale Service Metadata Locator (SML). Deze is alleen bedoeld voor productiedoeleinden. Voor test-doeleinden publiceert de SMP de partijen in de SMK, de testomgeving van de SML.

Releaseschema

De NPa hanteert het releaseschema van OpenPeppol voor BIS Billing. Voor landspecifieke standaarden wordt zoveel mogelijk het releaseschema van OpenPeppol gehanteerd.

De migratie volgt het proces zoals beschreven in het OpenPeppol Migration Policy. De migratie bestaat uit 3 fases:

 1. Phase in: datum waarop een nieuwe versie (update) van de specificatie wordt geïntroduceerd en optioneel gebruikt mag worden.
 2. Transition: datum waarop de (in A) geïntroduceerde versie verplicht wordt te gebruiken en waarbij de vorige versie optioneel wordt om te ondersteunen/gebruiken.
 3. Phase out: datum waarop de vorige versie niet langer ondersteund wordt op het Peppol-netwerk.

Handige Peppol-tools

Er zijn verschillende handige tools beschikbaar voor het gebruik en de ondersteuning van Peppol.

Peppol Directory 

In de internationale Peppol Directory zoekt u op naam naar organisaties die via het Peppol-netwerk documenten ontvangen, zoals facturen. Deze tool geeft echter niet aan of de organisatie ook documenten verstuurt via het Peppol-netwerk. Lees meer over de Peppol Directory.

NPa Peppol Test Tool

Wilt u uw software of accesspoint testen? Dat kan met de Peppol Test Tool die de NPa heeft ontwikkeld:

 1. Zoek ontvangers
  Met deze tool zoekt u uit of een organisatie documenten ontvangt via het Peppol-netwerk aan de hand van een KVK-, OIN-, of BTW-nummer. Alle ontvangende partijen binnen het Peppol-netwerk zijn hierin te vinden. Het is in deze tool niet mogelijk om op organisatienaam te zoeken.
 2. Documentvalidatie
  Met deze tool valideert u of het xml document voldoet aan de verschillende standaarden. 
 3. Verstuurtest
  Met deze tool test u  of uw bericht goed wordt verstuurd.
 4. Applicatie test
  Met deze tool test u uw ERP of boekhoudpakket. Hierdoor krijgt u meer inzicht op de kwaliteit van uw Peppol-aansluiting.