Woo-verzoek doen

Op grond van de Wet open overheid (Woo), kunt u de NPa informatie vragen over onze taken en werkwijze. Dit noemen we een Woo-verzoek doen.

Woo-verzoek doen

Omschrijf uw Woo-verzoek kort.
Beschrijf waarover u precies informatie wilt krijgen van de NPa op grond van de Woo.
De maximale bestandsgrootte is 10 MB.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De NPa gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden, uw melding te behandelen of uw Peppol-contract te onderhouden. Wij volgen hierbij de wet- en regelgeving die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens.

Akkoordverklaring(verplicht)