Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen goed te gebruiken zijn, toegankelijk noemen we dat. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EU-standaard EN 301 549. Voor websites en -applicaties betekent dit dat ze de succescriteria op niveau A en AA moeten toepassen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Daarnaast moeten overheidssites in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring aangeven in hoeverre ze voldoen aan deze standaard.

Toegankelijkheidsverklaring NPa

Deze website heeft nog geen toegankelijkheidsverklaring, omdat het een nieuwe website is. De toegankelijkheidsverklaring publiceren wij zo snel mogelijk nadat het onafhankelijke onderzoek hiernaar is afgerond.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.