Over de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De NPa zorgt voor regie en beheer op het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. Hoe doet de NPa dit?

Het Peppol-afsprakenstelsel is gemaakt voor het eenvoudig, veilig, digitaal en gestandaardiseerd uitwisselen van zakelijke documenten, zoals facturen, orders en tijdkaarten. Om de goede werking van het stelsel in Nederland te garanderen, werkt de NPa samen met Peppol-serviceproviders, de internationale non-profitorganisatie OpenPeppol, Peppol-autoriteiten uit andere landen en met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Nationale en internationale samenwerking

In Nederland sluit de NPa contracten af met Peppol-serviceproviders, zodat zij vervolgens hun diensten kunnen aanbieden op het Peppol-netwerk. Over de technische eisen en ontwikkelingen overlegt de NPa met serviceproviders in de NPa-serviceprovider-community. Daarnaast neemt de NPa als lid van OpenPeppol deel aan de internationale doorontwikkeling van Peppol, in overleg met OpenPeppol en Peppol-autoriteiten uit andere landen.

Aanspreekpunt voor regie en beheer

De NPa is in Nederland het centrale aanspreekpunt voor het Peppol-afsprakenstelsel. U kunt bij de NPa terecht met al uw vragen over de regie en het beheer van Peppol in Nederland. Als uw vraag gaat over het internationale beheer van Peppol of de doorontwikkeling van het Peppol-afsprakenstelsel, kan het zijn dat de NPa u doorverwijst naar de internationale beheerorganisatie OpenPeppol.

Organisatieopbouw NPa

Voor de NPa werken experts van Logius. Dit agentschap van het ministerie van BZK verzorgt ICT-infrastructuur voor de gehele overheid, bijvoorbeeld DigiD. Logius-experts beschikken over uitgebreide kennis van ICT en open standaarden. Die kennis is nodig om in overleg met Peppol-serviceproviders en de internationale OpenPeppol-organisatie de regie en het beheer op Peppol in Nederland te verzorgen. Logius is ook verantwoordelijk voor de communicatie van de NPa.

Vragen over het gebruik van Peppol?

Heeft u een vraag over het gebruik van Peppol, bijvoorbeeld om een e-factuur of ander document te versturen? Hiervoor kunt u terecht op peppol.nl.