Vaststelling beleidskaders Nederlandse Peppolautoriteit

In deze beleidsnota wordt duidelijkheid gegeven aan alle betrokken partijen over de scope, doelstelling en publieke waarden, zodat helder is aan welke opdracht Logius werkt in het kader van de NPa.