Nota ter besluitvorming - uitfasering SI UBL 1.2 Purchase Order

Nota van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het verzoek de SI-UBL 1.2 Purchase Order uit te faseren, ter voorbereiding op het uitwisselen van e-orders via het Peppol-netwerk.