Bug melden

Als u een bug heeft gevonden die te maken heeft met het Peppol-netwerk of de Peppol-specificaties, geef dit dan aan ons door.

Bug melden

Beschrijf kort welke bug u wilt melden.
Geef een omschrijving van de bug die u aan ons wilt doorgeven.
De maximale bestandsgrootte is 10 MB.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De NPa gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden, uw melding te behandelen of uw Peppol-contract te onderhouden. Wij volgen hierbij de wet- en regelgeving die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens.

Akkoordverklaring(verplicht)