Integratie van SETU-standaarden in het Peppol-netwerk

De SETU en de Nederlandse Peppolautoriteit hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als gevolg daarvan worden de SETU-standaarden vanaf de eerstvolgende release van OpenPeppol beschikbaar in het Peppol-netwerk. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap vooruit in het faciliteren van gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling binnen de uitzendbranche.

Specificaties van SETU-standaarden binnen het Peppol-netwerk

De berichtenset van de Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche, afgekort SETU, is een verzameling van open standaarden. Deze stelt organisaties die tijdelijk personeel inhuren in staat om hun purchase-to-pay-proces met leveranciers van personeelsdiensten te integreren en digitaliseren.

De gebruikte open standaarden zijn gebaseerd op de internationale HR-XML- en UBL-standaarden. De volgende SETU HR-XML Purchase-to-Pay-specificaties zijn geïmplementeerd binnen het Peppol netwerk:

  • Staffing order
  • Order status
  • Human resource allocation
  • Assignment details
  • Timecard (reeds goedgekeurd voor uitgebreid gebruik)
  • HR-invoice (reeds goedgekeurd voor uitgebreid gebruik)

Voordelen voor uw organisatie

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche – afgekort tot SETU – en de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) wordt uw administratie nu veel eenvoudiger. Gegevens over vacatures, selectie, opdrachten, declaratie (tijd en kosten) en facturering kunnen nu gestroomlijnd uitgewisseld worden via Peppol.  

Deze integratie vermindert administratieve lasten, verbetert de workflow en waarborgt de privacy dankzij hoge veiligheidsstandaarden. Ook vermindert het de kans op fouten en verbetert het de efficiëntie van inkoop- en betalingsprocessen, wat bijdraagt aan snellere verwerkingstijden. 

Officiële ondertekening van SETU-standaarden

De officiële bekrachtiging hiervan vond plaats via een samenwerkingsovereenkomst tussen de NPa en de SETU. Om het ondertekenen van deze overeenkomst te vieren, kwamen SETU-voorzitter Hans Hoogerhuis,  SETU-bestuurslid Hetty Braam en Rolf Valentijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijeen, samen met o.a. Mircea Negulescu van de NPa. Vanaf de volgende release van OpenPeppol is de SETU-standaard beschikbaar in Peppol.

Informatie over aansluiting op Peppol

Bent u actief in de uitzendbranche of maakt u gebruik van flexibele inhuur via de uitzendbrache? Lees in dat geval hier hoe uw organisatie kan aansluiten op Peppol en de voordelen kunt benutten.