Voorjaarsrelease van SI-UBL 2 en Peppol BIS 3 gepubliceerd

De mei 2024-release van de validatie-artefacten van SI-UBL 2 (NLCIUS) en Peppol BIS 3 is gepubliceerd. Voor beide validatie-artefacten geldt dat ze vanaf 27 augustus 2024 verplicht zijn. Tot die tijd zijn de huidige versies nog verplicht.  (English version below)

Validatie-artefacten van SI-UBL 2

De validatie-artefacten van SI-UBL 2 zijn te vinden op Github. De onderliggende validatie-regels voor Europese Norm EN-16931 zijn geüpdatet naar versie 1.3.12. De lijst van wijzigingen daarvan is ook op Github te vinden. Er zijn verder geen wijzigingen doorgevoerd in SI-UBL zelf.

Validatie-artefacten van Peppol BIS 3

De validatie-artefacten van Peppol BIS 3 zijn te vinden op de onderstaande twee webpagina's. Deze pagina's bevatten ook het overzicht van de wijzigingen in Peppol BIS 3.

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/2024-Q2/ 

https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/2024-Q2/ 

English version

The May 2024 release of the validation artefacts of SI-UBL 2 (NLCIUS) and Peppol BIS 3 have been published. Both versions will be mandatory as of August 27, 2024. Until that time, the current versions will remain mandatory.

Validation artefacts for SI-UBL 2

The validation artefacts for SI-UBL 2 can be found on Github. The underlying validation rules for European Norm EN-16931 have been updated to version 1.3.12. A list of changes can be found on Github. No other changes have been made in SI-UBL.

Validation artefacts for Peppol BIS 3

The validation artefacts for Peppol BIS 3 can be found on te following two web pages. Those pages also contain an overview of the changes in Peppol BIS 3.

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/2024-Q2/ 

https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/2024-Q2/