Benelux stimuleert e-facturatie bij overheidsopdrachten

De Benelux-landen benadrukken in een verklaring van 14 maart 2024 het belang van e-factureren bij overheidsopdrachten. De landen wijzen op de voordelen van e-factureren en de sleutelrol die zij daarbij zien voor het internationale Peppol-netwerk.

"Door elektronische facturering breed te omarmen, wordt administratieve rompslomp verminderd en worden transacties efficiënter, nauwkeuriger en betrouwbaarder", aldus secretaris-generaal Frans Weekers van de Benelux. De aanbeveling van de Benelux-landen voor e-factureren bij overheidsopdrachten is tot stand gekomen onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering in België, op dit moment Benelux-voorzitter, zegt het zo: "Door actief het gebruik van elektronische facturering te promoten, banen we de weg naar snellere, veiligere en innovatievere grensoverschrijdende uitwisselingen, wat weer bijdraagt aan duurzame groei en welvaart in onze regio." Ook benadrukt hij de gezamenlijke wens van de Benelux om in Europa voorloper op het gebied van digitalisering te zijn.

Als het gaat om de praktische aanpak van e-factureren, willen de Benelux-landen het gebruik van het internationale Peppol-netwerk vergroten. Peppol is een open en gestandaardiseerd netwerk dat bedrijven en overheidsinstanties helpt bij het uitwisselen van e-facturen. Onderdeel van de Benelux-aanbeveling is dan ook om best practices over het gebruik van Peppol uit te wisselen in Benelux-verband. Een Benelux-werkgroep werkt de aanbeveling verder uit.

Meer weten?