Zo'n 85 rijksorganisaties kunnen nu e-orders versturen via Peppol

Sinds medio maart 2024 kunnen 85 rijksorganisaties via Peppol e-orders versturen aan hun leverancier Topgeschenken. Met deze nieuwe stap laat de Rijksoverheid zien hoe belangrijk zij digitaal zakendoen via Peppol vindt voor het Rijk, medeoverheden en bedrijven.

Topgeschenken is een leverancier van bloemen die veel bestellingen krijgt van de Rijksoverheid. Ze leveren aan ministeries, rechtbanken, Rijkswaterstaat, SSC-ICT, en andere rijksonderdelen. Deze orderstroom kan nu via het Peppol-netwerk gaan verlopen. De e-orders die de rijksdiensten doen via Peppol komen gestandaardiseerd aan bij Topgeschenken, terwijl ze uit verschillende inkoopsystemen komen.

Wat is Peppol?

Peppol is een internationale open standaard voor het digitaal en geautomatiseerd uitwisselen van inkoopgegevens, zoals facturen en orders. Peppol is ontwikkeld in EU-verband en levert snelheid, efficiency en minder fouten op in de inkoopketen. In Nederland zorgt de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) voor beheer en regie op Peppol.

Rijksdiensten op Peppol via Digipoort

Na een succesvolle eerste pilot met e-orders door het Rijk, zijn nu steeds meer rijksdiensten enthousiast over de mogelijkheden die Peppol biedt. Digipoort is voor rijksdiensten het toegangspunt tot Peppol. De Rijksoverheid werkt hiermee aan haar ambitie om leveranciers van het Rijk één uniforme ervaring te bieden, ongeacht de rijksdienst waarmee zij zakendoen. De eerste pilot en de nieuwe uitrol bij Topgeschenken laten zien hoe dit in de praktijk werkt: een leverancier hoeft alleen een Peppol-aansluiting te hebben om gestandaardiseerde e-orders van verschillende rijksdiensten te ontvangen.

Nuttig voor leveranciers

Medewerkers van de 85 rijksdiensten die bestellingen doen bij Topgeschenken merken er in de meeste gevallen niet direct iets van dat zij e-orders via Peppol versturen. Leveranciers des te meer, zij kunnen deze e-orders bijvoorbeeld gebruiken om direct een foutloze e-factuur op te stellen. Dit heet het 'flippen' van een order. Dit levert snelheidswinst op en vergroot de efficiency van het inkoop- en betaalproces. Ook andere inkoopgegevens zoals facturen kunnen via Peppol gestandaardiseerd met rijksdiensten worden uitgewisseld.

Rijk: inkoopbeleid beter sturen

Voor het Rijk valt er ook winst te behalen met de inzet van Digipoort en Peppol in het inkoopproces: als orders, facturen en andere zakelijke gegevens via Peppol worden uitgewisseld met leveranciers, levert dit betere datakwaliteit op. Daarmee kan de Rijksoverheid haar inkoopbeleid sneller en preciezer sturen en verantwoorden. Het inkoopbeleid van het Rijk is namelijk ook een instrument om maatschappelijke doelen mee te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of social return.

Logius beheert toegang Peppol voor Rijksdiensten

Logius draagt bij aan deze ontwikkelingen met het Rijksoverheid Access Point op Peppol (ROAP). Dit ROAP heeft in juni 2023 een nieuwe leverancier gekregen, eConnect. Dankzij dit access point kunnen rijksdiensten via Digipoort inkoopgegevens over het Peppol-netwerk versturen en ontvangen. Op die manier kunnen met het Rijk via Peppol e-facturen, e-orders, e-timecards en andere soorten zakelijke gegevens op een uniforme manier worden uitgewisseld met leveranciers.

Meer weten?