Landcode in Peppol Business Message Envelope (SBDH)

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe SBDH-specificatie verplicht binnen het Peppol-netwerk. Deze update vereist dat de landcode van de verzendende eindgebruiker, Corner 1, opgenomen moet zijn in de SBDH. English version below.

Deze wijziging is doorgevoerd in verband met de nieuwe verplichting omtrent het rapporteren van statistieken door serviceproviders. Zonder de landcode, of bij gebruik van een ongeldige landcode, wordt het bericht als niet-conform beschouwd.

Daarom worden ontvangende Peppol-serviceproviders (Corner 3) geadviseerd om gevallen van niet-naleving te rapporteren. 

Interesse in andere Peppol-nieuwsberichten? Klik dan op de button hieronder.

English version

Country Code in Peppol Business Message Envelope (SBDH)

As of January 1, 2024, a new SBDH specification is mandatory in the Peppol network. This update mandates the inclusion of Corner 1’s country code in the SBDH. Messages with missing or invalid country codes will be non-compliant. Receiving Peppol service providers, Corner 3, are advised to report any non-compliance.

Interested in more news on Peppol? Click on the button below.