Timecards verzenden en ontvangen via Peppol: een verbetering

Peppol heeft onlangs een belangrijke update geïntroduceerd die van belang is voor organisaties die timecards (ook wel urenbriefjes) met elkaar willen delen. Sinds 21 augustus is het mogelijk om timecards via Peppol te verzenden en ontvangen.

Dit voegt een nieuwe mogelijkheid toe aan de Peppol-infrastructuur waardoor urenregistraties en e-facturen nauwkeurig en snel met elkaar kunnen worden uitgewisseld.  

Wat zijn timecards?

Timecards zijn documenten waarin klanten de gewerkte uren van flexwerkers voor hun organisatie registreren. Deze belangrijke informatie stelt leveranciers in staat om nauwkeurige facturen op te stellen op basis van de gewerkte uren. 

De SETU-standaard

De SETU-standaard is al jarenlang de norm voor het vastleggen van timecard-gegevens. Maar tot voor kort was het niet mogelijk om SETU-timecards via Peppol te verzenden en te ontvangen, omdat deze standaard nog niet was opgenomen in de Peppol-codelijst. 

Timecards in de Peppol-codelijst

Op 21 augustus is een officiële update uitgebracht van de nieuwe Peppol-codelijst voor documenttypen. De implementatie van timecards volgens de SETU-standaard is nu opgenomen in deze codelijst. U kunt de codelijst en release notes vinden op de website van OpenPeppol.  

Wat betekent dit voor u?

​​​​​​Voor serviceproviders

Als serviceprovider kunt u binnenkort leveranciers registreren met het specifieke documenttype ‘SETU HR-XML Timecard v1.4.1’ binnen Peppol. De document type identifier die u moet gebruiken is:

http://ns.hr-xml.org/2007-04-15::TimeCard##hr-xml@nl-1.4::2.5 

Voor SMP's (Service Metadata Providers):

Als SMP is het belangrijk dat u uw software bijwerkt, zodat het nieuwe documenttype 'timecard' beschikbaar is via uw gebruikersinterfaces en API's. Dit zorgt ervoor dat alle betrokken partijen gebruik kunnen maken van deze waardevolle functie binnen Peppol. 

Voor organisaties

Als organisatie kunt u binnenkort timecards versturen en ontvangen via Peppol. Dit verbetert de nauwkeurigheid en snelheid van urenregistraties en e-factureren. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u zich op het  Peppol-netwerk laten registreren door uw serviceprovider voor dit nieuwe documenttype, om te profiteren van deze mogelijkheid.

Pilot Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een pilot gelanceerd om de timecards op het Peppol-netwerk daadwerkelijk te kunnen gebruiken. De bedoeling van deze pilot is om timecards uit te wisselen tussen twee Rijksdiensten en uitzendbureau Randstad. Heeft u of bent u ook een leverancier van flexibele arbeid aan de Rijksoverheid en heeft u of uw klant interesse om deel te nemen aan deze pilot? Dan komen wij graag in contact met u. 

Tot slot

De toevoeging van timecards opent nieuwe deuren voor efficiënte gegevensuitwisseling. En SMP's spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van deze innovatieve functionaliteit. Serviceproviders kunnen hierdoor hun diensten verbreden, leveranciers kunnen nauwkeuriger factureren en klanten kunnen profiteren van een naadloze workflow.  

Deze ontwikkeling is ontstaan door een samenwerking tussen SETU, de norm voor flexibele arbeid, en de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa). Samen zetten wij een belangrijke stap in de toekomst van elektronische gegevensuitwisseling binnen de zakelijke wereld.