Upgrade Peppol-testomgeving

OpenPeppol heeft aangekondigd dat de Peppol-testomgeving een upgrade heeft gehad. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in de testomgeving. 

A. Functionaliteit

De vernieuwde testomgeving heeft een nieuwe gebruikersinterface en twee testpakketten: 

1. Accreditatie: hoe wordt u een gecertificeerde serviceprovider  

Zoals bekend moeten serviceproviders de tests in dit testpakket doorlopen om een productie PKI-certificaat te krijgen. Het verbeterde pakket bevat vergelijkbare functies zoals in de oude testomgeving. Die vindt u in de richtlijnen hieronder.  Dit testpakket vervangt het huidige pakket en is verplicht voor alle serviceproviders die zich vanaf nu willen certificeren. 

2. Overeenstemming met Rapportage Specificaties

Het nieuwe rapportagemechanisme wordt ontwikkeld door OpenPeppol en de End User Statistics Reporting. De specificaties van de Transaction Statistics Reporting zijn al gepubliceerd. 

Serviceproviders kunnen met dit testpakket testen of deze specificaties succesvol zijn geïmplementeerd. Een positieve test garandeert een correcte uitwisseling met het rapportagemechanisme, dat binnenkort beschikbaar is voor beta tests. Het rapportagemechanisme gaat later dit jaar in productie. Meer informatie over de datum volgt. 

Er zijn andere technische verbeteringen in het systeem aangebracht. Hierdoor de testomgeving gemakkelijker te gebruiken en te beheren. Er zijn meer functionaliteiten beschikbaar, deze rollen we geleidelijk uit. 

B. Documentatie

De volgende documenten zijn beschikbaar om serviceproviders te helpen bij de tests voor beide testpakketten: 

The Environment Description-documenten geven een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare testcases.  

The User Guide-documenten bieden een handleiding over hoe je elke gebruikersinterface van het testpakket kunt gebruiken. Evenals de belangrijkste stappen bij het uitvoeren van de verschillende testcases.  

Deze documenten zijn beschikbaar in elk testpakket onder het tabblad 'Documentation'. Ze zijn ook hier in te zien (Engels).

C. Toegang en gebruik

De testpakketten met bijgevoegde documenten zijn toegankelijk via deze website (Engels).

Om de nieuwe testomgeving te kunnen gebruiken, worden serviceproviders geauthenticeerd door middel van PKI-klantauthenticatie. Dit betekent dat ze hun identiteit bevestigen met behulp van een speciaal beveiligingscertificaat. 

Daarom moeten serviceproviders in het bezit zijn van een Peppol PKI AP-testcertificaat en dit certificaat importeren in de keystore van hun browser. Zo krijgen ze toegang tot de nieuwe testpakketten en testcases. Deze vereiste blijft hetzelfde als in de vorige versie van de testomgeving. 

Voor verdere vragen met betrekking tot de nieuwe testomgeving kunt u contact opnemen met de Peppol Servicedesk.