Nieuwe leverancier Peppol-accesspoint Rijksoverheid

eConnect International is de nieuwe leverancier van het Rijksoverheid accesspoint op Peppol. Op 7 juni vond de formele gunning van de aanbesteding plaats. De Rijksoverheid kiest daarbij voor verdere digitalisering van het inkoopdomein via het Peppol-netwerk.

Verdere digitalisering dankzij Peppol

Het Peppol-netwerk is een internationaal open netwerk voor overheden en bedrijven om e-procurementberichten, zoals e-orders en e-facturen, uit te wisselen. De overheid sluit aan op het Peppol-netwerk om het uitwisselen van e-procurementberichten zo laagdrempelig mogelijk te maken, via in de markt gangbare standaarden en netwerken. Met het nieuwe Rijksoverheid accesspoint op Peppol kan de Rijksoverheid ook e-orders en e-facturen afleveren. 

Digipoort via Rijksoverheid Access Point op Peppol

Digipoort is een centrale voorziening van de Rijksoverheid voor het veilig en betrouwbaar afleveren en verzenden van berichten. Alle rijksdiensten en diverse andere overheidspartijen zijn met hun financiële- en inkoopadministraties aangesloten op Digipoort. Zij kunnen via deze centrale voorziening e-procurementberichten uitwisselen. Logius beheert Digipoort.

Weten welke serviceproviders in Nederland Peppol-gecertificeerd zijn?

Wilt u weten welke serviceproviders in Nederland Peppol-gecertificeerd zijn? U vindt ze in de NPa serviceprovider-community