Nieuwe versie Peppol BIS validatie-artefacts

Op zaterdag 6 mei hebben we de nieuwe versies van de validatie-artefacts van SI-UBL 2.0 (NLCIUS), NLCIUS-CII, en de g-rekening-extensie gepubliceerd.

Let op: we volgen het release-schema van Peppol. Dit houdt in dat deze versie in werking treedt op 7 augustus 2023. Tot die tijd blijft de bestaande versie geldig.

De release bevat een update naar versie 1.3.10 van de onderliggende validatieregels van de Europese Norm EN-16931.

Een lijst van de wijzigingen van de EN-16931-regels is te vinden op Github.  

Met deze release zijn de versienummers als volgt:

  • SI-UBL: 2.0.3.7
  • SI-UBL g-rekening: 1.0.7
  • NLCIUS-CII: 1.0.3.6

U vindt zowel de schematron-bronbestanden als de gebruiksklare XSLT(2) stylesheets op onze Github repository.