Nieuwe wet jaagt e-facturatie via Peppol aan

Afgelopen week is het wetsvoorstel om de maximale wettelijke betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) te verkorten van 60 naar 30 dagen aangenomen door de Tweede Kamer. Wat betekent dit voor bedrijven en organisaties? En welke rol kan Peppol hierin spelen?

We vroegen het Joost van den Hondel, verantwoordelijk voor business development bij de NPa en eerder oprichter van Betaalme.nu en in die rol aanjager van deze wet.

Dag Joost, ben je trots op het resultaat van jaren werk?

‘Zeker. Ik ben trots op al die 64 bedrijven en organisaties die jarenlang hebben gepleit om de liquiditeitspositie van het mkb te verbeteren. En dat is hard nodig, want de betalingstermijnen werden ondanks de wet Tolb, die in 2017 was aangenomen, steeds langer. Gemiddeld ligt de betaaltermijn van grotere bedrijven aan kleinere leveranciers – volgens de cijfers van Graydon - op 45 dagen.’

Wanneer wordt deze nieuwe wet van kracht?

‘De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel unaniem aangenomen. Ik begrijp dat hij al komende week in de Eerste Kamer behandeld gaat worden. Dat zou kunnen betekenen dat de wet deze zomer al van kracht is voor nieuwe contracten.’

Wat is de impact van deze wet voor grote bedrijven en organisaties met langere betaaltermijnen?

‘Uit onderzoek blijkt dat bij heel veel bedrijven en organisaties, klein en groot, het hele factuurproces echt nog een stuk efficiënter kan worden ingericht. Er blijkt bijvoorbeeld vaak veel handwerk in dit hele proces van order-to-cash te zitten. Voor bedrijven die grote hoeveelheden facturen per week ontvangen, kosten facturen via post of PDF natuurlijk enorm veel werk. Tel daar de vele fouten bij op die er ongewild insluipen. Daarnaast vertraagt natuurlijk ook het risico op spookfacturen het factuurproces vaak aanzienlijk.

Om deze werkdruk en doorlooptijd, die nu door de wet wordt afgedwongen, te verkleinen, zullen eigenlijk alle bedrijven, zowel afnemers als leveranciers, moeten overstappen op e-factureren en e-procurement om zo hun proces van het aanleveren van een factuur naar goedkeuring en betaling te versnellen.’

Welke rol zie je weggelegd voor Peppol in deze versnelling?

‘Peppol is zonder twijfel dé dominante standaard voor e-factureren op dit moment. En binnen maximaal 2 jaar ook voor e-procurement. Alle overheden kunnen nu al e-facturen via Peppol ontvangen en ook steeds meer grote bedrijven, zoals KPN, Rabobank, het Maasstadziekenhuis, de provincie Zeeland, kiezen voor e-factureren via Peppol.

Samen met de serviceproviders en de leveranciers van boekhoudpakketten maakt ons team het mogelijk dat zowel grote bedrijven als het mkb nu kunnen overstappen op het internationale Peppol-netwerk, waarmee ze de basis leggen voor een betrouwbaar e-procurementproces. Met als eerste belangrijke stap e-factureren.’