Consultatie over toetsing van de Peppol BIS-standaard

Forum Standaardisatie toetst of de standaard Peppol BIS geschikt is om aan te bevelen aan de overheid. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van experts. Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel in het elektronisch berichtenverkeer voor bestellen, inkopen en factureren.

Peppol BIS is een internationaal afsprakenstelsel in het elektronisch berichtenverkeer voor bestellen, inkopen en factureren. Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid.

Kijk voor meer informatie over de consultatie over Peppol BIS 3 op Overheid.nl.