Cijfers berichtenverkeer eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 zijn via het Nederlandse Peppol-netwerk in totaal 489.068 elektronische berichten verzonden, voornamelijk e-facturen. Het aantal berichten dat via Peppol in Nederland werd ontvangen, kwam uit op een totaal van 284.049.

Verzonden berichten kunnen ook naar buitenlandse partijen worden verstuurd, waardoor deze niet als een in Nederland ontvangen bericht worden geregistreerd. Dit verklaart het verschil tussen verzonden en ontvangen berichten.

Het totaal aantal geregistreerden stond per 31 maart 2021 op 32.784.