NPa levert Peppol Authority Community Leader

Patrick Krul, coördinator van de NPa, is voor een termijn van 2 jaar gekozen als Peppol Authority Community Leader tijdens de 13e (online) editie van de General Assembly OpenPeppol.

De 'Peppol Authority Community' (PAC) is 1 van de communities binnen het bestuur van OpenPeppol. Peppolautoriteiten van verschillende landen zijn hierin verenigd en bespreken onderwerpen die bijdragen aan een goede werking van het Peppol-netwerk. 

Krul: "De PAC vormt een belangrijk deel binnen de governance van OpenPeppol. De diversiteit van Peppolautoriteiten, met onderlinge verschillen in zowel capaciteit als prioriteiten, brengt vaak relevante onderwerpen (zoals financiën en communicatie) naar voren, waar een breed draagvlak voor is gewenst. De manier waarop we daar overeenstemming  over kunnen bereiken is altijd vatbaar voor verbetering. Mijn voornemen is dan ook om onze overlegstructuur meer interactief te maken."

"Het uitbreiden van de adoptie van het Peppol-netwerk is 1 van de prioriteiten van de NPa. Een hechtere samenwerking tussen de verschillende Peppolautoriteiten heeft een versterkend effect. Dat is wat we tot stand kunnen brengen binnen het PAC."

Tijdens de General Assembly OpenPeppol werd tevens Justin de Jager (voormalig kwartiermaker van de NPa) door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging OpenPeppol gekozen tot bestuurslid. Binnen het bestuur zal de Jager als End User Representative, en ook voor een termijn van 2 jaar, de groep eindgebruikers binnen het Peppol-netwerk vertegenwoordigen.