Consultatie over e-ordering en landspecifieke eisen

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) heeft een voorlopig advies gegeven over het toevoegen van landspecifieke eisen aan een Peppol BIS 3 order. Een Peppol BIS 3 order is een elektronisch bericht dat via het Peppol-netwerk uitgewisseld kan worden tussen afnemers en hun leveranciers.

Hierbinnen biedt Peppol de mogelijkheid om een set met landspecifieke eisen toe te voegen. De NPa is van mening dat deze mogelijkheid niet noodzakelijk is, maar wil dit graag via een consultatie toetsen aan de wensen van de markt.

Kijk voor meer informatie op internetconsultatie.nl